WAAROM ALUMINIUM? 

Veilig

De botsveiligheid van deze masten wordt omschreven in de Europese norm EN12676.

Onderhoudsarm en kostenbesparend

Bij aluminium ontstaan er geen emissies naar bodem- of oppervlaktewater.

Aluminium heeft een natuurlijke eigenschap waardoor aluminium lichtmasten onderhoudsarm zijn en zonder beschermende oppervlaktebehandeling kunnen geplaatst worden.

Plaatsing van aluminium lichtmasten is doorgaans sneller, veiliger en goedkoper dan bij andere lichtmastvarianten gezien het geringe soortelijk gewicht (ca. 1/3 van staal).

Duurzaam & milieuvriendelijk

Onderhoud en vervanging van beschermlagen van aluminium lichtmasten is niet nodig gezien hun hoge corrosiebestendigheid, waardoor deze lichtmasten goedkoper en milieuvriendelijker zijn op de lange termijn.


 

Keen On Green

keenongreen.jpg

Wij kiezen er bewust voor om onze klanten klimaatneutrale lichtmasten aan te bieden. Dit houdt in dat er bij productie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gerecycleerd aluminium, zonder verlies van kwaliteit (cradle to cradle).

Door het gebruik van groene elektriciteit en gas wordt tijdens het productieproces al een groot aandeel CO2-emissie gecompenseerd. De participatie via Climate Neutral Group in een wind farm in Taiwan compenseert de resterende CO2-emissie.

Indien u dit wenst, bezorgen wij u een getuigschrift met de aangegeven hoeveelheid CO2-emissie die uw productie heeft gecompenseerd en waaruit blijkt dat uw lichtmasten klimaatneutraal zijn.